Vernisajul expoziţiei de fotografie și pictură "I'm Romantic, Baby!" - 24 aprilie, Piano Cazola, ora 17
I’m Romantic, Baby! 
Proiect de fotografie și pictură în cadrul Primăverii cafenelelor, inițiat de Institutul Francez-Cluj-Napoca

Café Piano Cazola
aprilie-mai 2012
Vernisaj: 24 aprilie 2012 ora 18

Curator: Andor KŐMIVES
Invitati: Dorel GĂINĂ & Andreea ANGHEL + Ștefan BĂDULESCU,Andor KŐMIVES, Mira MARINCAȘ, Ioana OLĂHUȚ, Crina PRIDA.


Ce mai înseamnă a fi romantic,în ziua de azi ? Intrebarea nu vizează romantismul ca gen cultural, istoric, ci se referă la înțelesul comun, al unei anumite atitudini specific, de a fi visător, sentimental, melancolic, exaltat, sensibil, pasional, idealist etc
A fi romantic în sensibilitatea contemorană tinde sa aibă mai mult un aer peiorativ. Se pare ca aceste calităti umane le întâlnim mai mult în telenovele ieftine, dulcege, și în cărți tip bestseller, cam de old fashion, decât în viața reală. Tinerii se simt atrași mai degrabă de genul gothic, de mister, gravitate, povești sângeroase cu vampiri și fantome decât de povești sentimentale încărcate cu tandrețe și poezie.
Proiectul pune în discuție aceste probleme, de a redefini atitudinea romantică în interpretări vizuale de la sensibilitatea poetică la o tandrețe ironică prin medii diverse de la fotografie la pictură.Je suis romantique, chouchou !
Projet de photos et de peinture dans le cadre du Printemps des cafés, initiative de l’Institut français de Cluj-Napoca

Café Piano Cazola
avril-mai 2012
Vernissage: 24 avril 2012, 18h

Comissaire: Andor KŐMIVES
Invitatés: Dorel GĂINĂ & Andreea ANGHEL,  Ștefan BĂDULESCU, Andor KŐMIVES, Mira MARINCAȘ, Ioana OLĂHUȚ, Crina PRIDA.


Que signifie être romantique de nos jours ? La question ne traite pas le romantisme en tant que genre culturel ou historique, elle se réfère au sens commun, à certaines attitudes spécifiques, être rêveurs, sentimental, mélancolique, exalté, sensible, passionné, idéaliste, etc.
Être romantique à l’époque actuelle est considéré plutôt péjorativement. On dirait que cette qualité humaine se trouve plus dans les séries télés bon marché, édulcorées et dans les bestsellers, presque vieux jeu, que dans la vie réelle. Les jeunes sont plutôt attirés par le style gothique, le mystère, la gravité, les histoires sanglantes de vampires et de fantômes que par des histoires sentimentales pleines de tendresse et de poésie.
Ce projet interroge ce problème, de la redéfinition de l’attitude romantique dans les interprétations visuelles de la sensibilité poétique à la tendresse ironique, par le biais de la photo et de la peinture. 


http://www.andorkomives.ro/


Niciun comentariu: