Teatru de club: Zmeiada Spaţială - 21 aprilie, Uptown, ora 19
Zmeiada spațială, după Enciclopedia zmeilor de Mircea Cărtărescu


A fost odată ca niciodată o lume ascunsă, o parte întunecată a basmelor; un ținut underground care găzduia fascinanta şi necunoscuta lume a zmeilor.
Astăzi, în fața zdrobitoarelor dovezi, omul de rând trebuie să accepte existența acestei ființe, care dincolo de înfățișările caricaturale pe care Făt – Frumos și Prâslea cel Voinic i le-au conturat, poate fi o făptură inofensivă, delicată, sau chiar năstruşnică şi jovială.  
Sub atenta îndrumare a exploratorului Mircea Cărtărescu, trei doctori în zmeologie disecă şi tranşează într-o manieră jucăuşă şi amuzantă această entitate ținută în umbra voinicilor, fără de care basmele nu ar mai fi fost la fel!
Vei fi surprins să afli că Universul este o farfurioară ce se roteşte rapid pe vârful degetului Ființei Supreme, că zmeii se luptă în înjurături cu efect și folosesc buzdugane din titan care nu pot fi detectate de radare, că principala monedă de schimb este scalpul sau că zmeii adoră literatura.
Diana Buluga, Ingrid Robu și Raluca Lupan „aruncă” în lumina reflectoarelor adevăratul protagonist al basmelor: ZMEUL, întorcându-l pe toate părțile și condimentându-l cu proiecții video manevrate de zmeologul cristian pascariu. Zmeiada spațială te va face să răspunzi involuntar la întrebarea „Mai credem în basme?” şi te va face să râzi în hohote exuberante.
         Aşadar, ia-ți cămașa de forță, cravata de forță și costumul de forță și vino să zmeiești cu noi timp de o oră destinată copiilor între nouă şi nouăzeci de ani!


Durata: 1h
Distribuția: Diana Buluga, Ingrid Robu, Raluca Lupan
Ilustrații: Tudor Banuș
Proiecții video și sunet: Cristian PascariuZmeiada spațială, après „L’Encyclopédie des Dragons” de Mircea Cărtărescu


Il était une fois un monde caché, une partie sombre des contes des fées, un pays souterrain qui accueillait le monde fascinant et inconnu des dragons.
Aujourd’hui, devant les preuves  irréfutables, les gens ordinaires doivent accepter l’existence de cette  créature qui,  au-delà des aspects caricaturales  que Le Prince Charmant et Cadet le Brave lui ont esquissés, peut être une créature inoffensive, délicate, voire amusante et joviale.
Sous la direction attentive de l’explorateur Mircea Cărtărescu, trois docteurs en dragonologie dissèquent et coupent d’une manière ludique et amusante cette entité restée à l’ombre des héros, sans laquelle les contes n’auraient pas été pareils.
La surprise sera d’apprendre que l’Univers est une petite assiette qui tourne rapidement au bout du doigt de l’Etre Suprème, que les dragons luttent avec des jurons spéciales, et utilisent des massues de titan que les radars ne puissent pas localiser, que les principauxtaux de change sont les scalps et que les dragons adorent la littérature.
Diana Buluga, Ingrid Robuși et Raluca Lupan „jettent” dans la lumière des projecteurs le vrai protagoniste des contes des fées: le DRAGON, l’exposant dans toutes les perspectives et  l’assaisonnant avec des projections vidéo mises en scène par le  dragonologue Cristian Pascariu. „Zmeiada spaţială” te déterminera de répondre involontairement à la question „Croit-on encore les contes des fées?” et de  rire aux éclats.
Prend donc la camisole de force, la  cravate de force et le costume de force et viens  avec nous au monde des dragons pendant une heure dédiée aux enfants entre neuf et quatre-vingt-dix ans !


Durée : 1 h
Distribution : Diana Buluga, Ingrid Robu, Raluca Lupan
Illustrations: Tudor Banuș
Projections vidéo et son: Cristian Pascariu

Niciun comentariu: