Pour la 4ème année consécutive, le Centre culturel français coordonne le Printemps des cafés.
Chaque soir, entre le 15 mars et le 22 mai 2010, il se passe quelque chose dans un ou deux des 15 cafés de Cluj qui participent à cet événement. Ils accueillent une grande variété d’animations : concerts, débats, spectacles de théâtre ou de magie, films, ateliers, jeux, soirées de poésie, conférences et expositions.

Pentru al patrulea an consecutiv, Centrul Cultural francez coordonează Primăvara cafenelelor. În fiecare seară, între 15 martie şi 22 mai 2010, se va întâmpla câte ceva în câte una dintre cele 15 cafenele participante în acest festival. Ele găzduiesc o mare varietate de evenimente: concerte, dezbateri, spectacole de teatru sau de magie, filme, ateliere, jocuri, seri de poezie, conferinţe şi expoziţii.

Au moment où la ville se développe vers la périphérie, le centre, où se retrouvent des milliers d’étudiants, se doit de réaffirmer sa légitimité culturelle à travers une animation permanente. Conscient de cet enjeu pour la cité, le Centre culturel français de Cluj a pris l’initiative de lancer, voici 4 ans, le Printemps des cafés. Pendant deux mois, cet évènement réunit une palette très variée d’activités et de partenaires. Il suscite et promeut une cinquantaine d’animations qui, à une exception près, se déroulent dans les cafés du centre ville. Les principales règles sont la créativité, la diversité, la convivialité, la circulation des gens et des idées. Cette manifestation unique en son genre permet de mettre en lumière la richesse multiculturelle de ces lieux de rencontres, d'échange, où se fabrique une bonne partie de la culture et les idées de demain. Avec le Printemps des Cafés, le Centre culturel français souhaite stimuler les partenariats entre associations, centres culturels, universités, artistes locaux et…cafés.

În momentul extinderii oraşului spre periferie, centrul, loc de întâlnire pentru mii de studenţi, trebuie să îşi reafirme legitimitatea culturală printr-o animaţie permanentă. Conştient de această miză, Centrul cultural francez din Cluj a luat iniţiativa de a lansa cu patru ani în urmă, Primăvara cafenelelor. Timp de două luni, acest eveniment a reunit o paletă foarte variată de activităţi şi de parteneri. A declanşat şi promovat o serie de evenimente culturale care, cu o singură excepţie, au loc în cafenelele din centrul oraşului. Principalele reguli sunt creativitatea, diversitatea , convivialitatea, şi interacţiunea dintre oameni şi idei. Această manifestare, unică în stilul său, permite punerea în prim plan a bogăţiei culturale pe care o poartă aceste locuri de întâlnire şi schimb de opinii, unde se formează o bună parte din cultura şi ideile zilei de mâine.Cu Primăvara Cafenelelor, Centrul Cultural Francez doreşte să stimuleze parteneriatele între asociaţii, centre culturale, universităţi, artişti locali şi …cafenele.

Niciun comentariu: